Skalowanie VM

Możesz otrzymać poniższy komunikat gdy będziesz próbował skonfigurować “scaleset”. Jednak nie przejmuj się tym, jest rozwiązanie 🙂 Failed to update autoscale configuration for ‘vmscaleset’.{“error”:{“code”:”MissingSubscriptionRegistration”,”message”:”The subscription is not registered to use namespace ‘microsoft.insights’. Azure CLI Powershell Register-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace microsoft.insights

Przewiń do góry