Migracja do Azure cz.1

Migracja maszyny wirtualnej z on-premis do Azure można wykonać na kilka sposobów. Pierwszym sposobem migracji, który zostanie w tej części omówiony jest Azure Migrate. Azure Migrate pozwala w bardzo prosty sposób przygotować a następnie zmigrować maszyny wirtualne ze środowiska vmware do Azure przy wykorzystaniu tzw. Collector Appliance. W pierwszej kolejności należy utworzyć projekt migracji. Wyszukaj […]

Przewiń do góry