Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.2

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 2 Tym razem tworzymy maszynę “ręcznie” krok po kroku. Tworzymy resource group o nazwie GRUPA w lokalizacji westus2 az group create –name GRUPA –location westus2 Tworzymy sieć writualną o nazwie MyVnet z adresacją 172.16.0.0/16 i wydzielamy podsieć (subnet) 172.16.1.0/24 o nazwie MySubnet az network vnet create –name […]

Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.1

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 1 Zawsze zaczynamy od stworzenia “resource group” lub dodajemy VM do już istniejącej. W poniższym przypadku wszystko tworzymy od początku a zanim zaczniemy warto sprawdzić dostępne SKU w ulubionej lokalizacji np. westus2 stosując komendę: az vm list-skus –query “[].[name,locations,restrictions]” -o table –location westus2 Może zdarzyć się, że […]

Przewiń do góry