Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.3 – Load Balancer

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 3 – Load Balancer Założenia dotyczące środowiska. Dwie maszyny wirtualne spięte w Availability Set. Z Internetu łączymy się poprzez publiczny adres IP do load balancera, który kieruje odpowiednio ruch do VM01 lub VM02 w zależności jakiego portu użyjemy – 5000 lub 5001 Zaczynamy od początku tworząc resource […]

Migracja do Azure cz.1

Migracja maszyny wirtualnej z on-premis do Azure można wykonać na kilka sposobów. Pierwszym sposobem migracji, który zostanie w tej części omówiony jest Azure Migrate. Azure Migrate pozwala w bardzo prosty sposób przygotować a następnie zmigrować maszyny wirtualne ze środowiska vmware do Azure przy wykorzystaniu tzw. Collector Appliance. W pierwszej kolejności należy utworzyć projekt migracji. Wyszukaj […]

PowerShell Desired State Configuration

Co to jest DSC (PowerShell Desired State Configuration)? Jest to tak naprawdę rozszerzenie powershell’a o dodatkowe możliwości tworzenia skryptów konfiguracyjnych. Za pomocą skryptów konfiguracyjnych można zarządzać serwerami. Czyli tak naprawdę nie zarządzamy serwerami tylko konfiguracją, która jest aplikowana na serwery. Na przykład skrypt może umożliwić sprawdzenie serwerów pod kontem oczekiwanej konfiguracji. Jeżeli okaże się, że […]

Restore VM

Przed wykonaniem restore należy utworzyć “storage account” lub skorzystać już z istniejącego. Bez niego nie uda się odtworzyć maszyny wirtualnej. Przechodzimy do wcześniej utworzonego vault Backup100 i wybieramy “Restore VM” jeśli chcemy odtworzyć całą maszynę wirtualną wybieramy “Restore VM” lub “File Recovery” jeżeli zależy nam tylko na plikach – dyskach. Poniżej przedstawiony jest restore całej […]

Backup VM

Backup maszyny wirtualnej znajdującej się w infrastrukturze AZURE. Wstępne informacje na temat backupu maszyn wirtualnych. Recovery Services Vault zabezpiecza poniższe zasoby: Azure Resource Manager-deployed VMs Classic VMs Standard storage VMs Premium storage VMs VMs running on Managed Disks VMs encrypted using Azure Disk Encryption Application consistent backup of Windows VMs using VSS and Linux VMs […]

Skalowanie VM

Możesz otrzymać poniższy komunikat gdy będziesz próbował skonfigurować “scaleset”. Jednak nie przejmuj się tym, jest rozwiązanie 🙂 Failed to update autoscale configuration for ‘vmscaleset’.{“error”:{“code”:”MissingSubscriptionRegistration”,”message”:”The subscription is not registered to use namespace ‘microsoft.insights’. Azure CLI Powershell Register-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace microsoft.insights

Przewiń do góry