Restore VM

Przed wykonaniem restore należy utworzyć “storage account” lub skorzystać już z istniejącego. Bez niego nie uda się odtworzyć maszyny wirtualnej. Przechodzimy do wcześniej utworzonego vault Backup100 i wybieramy “Restore VM” jeśli chcemy odtworzyć całą maszynę wirtualną wybieramy “Restore VM” lub “File Recovery” jeżeli zależy nam tylko na plikach – dyskach. Poniżej przedstawiony jest restore całej […]

Backup VM

Backup maszyny wirtualnej znajdującej się w infrastrukturze AZURE. Wstępne informacje na temat backupu maszyn wirtualnych. Recovery Services Vault zabezpiecza poniższe zasoby: Azure Resource Manager-deployed VMs Classic VMs Standard storage VMs Premium storage VMs VMs running on Managed Disks VMs encrypted using Azure Disk Encryption Application consistent backup of Windows VMs using VSS and Linux VMs […]

Skalowanie VM

Możesz otrzymać poniższy komunikat gdy będziesz próbował skonfigurować “scaleset”. Jednak nie przejmuj się tym, jest rozwiązanie 🙂 Failed to update autoscale configuration for ‘vmscaleset’.{“error”:{“code”:”MissingSubscriptionRegistration”,”message”:”The subscription is not registered to use namespace ‘microsoft.insights’. Azure CLI Powershell Register-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace microsoft.insights

Przewiń do góry