Azure Site-to-Site VPN to pfSense on-prem

Przygotowując się do migracji do chmury należy zestawić połączenie do Azure. Najprostszym sposobem jest VPN Site-to-Site z tzw. pre-shared key. Tworząc publiczny adres IP do wyboru mamy tylko rodzaj “Dynamic”. Moim zdaniem jest to określenie niefortunne ponieważ po nazwie oczekujemy, iż adres zostanie przydzielony za każonym razem inny po np. restarcie usługi. Tak jednak się […]

PowerShell Desired State Configuration

Co to jest DSC (PowerShell Desired State Configuration)? Jest to tak naprawdę rozszerzenie powershell’a o dodatkowe możliwości tworzenia skryptów konfiguracyjnych. Za pomocą skryptów konfiguracyjnych można zarządzać serwerami. Czyli tak naprawdę nie zarządzamy serwerami tylko konfiguracją, która jest aplikowana na serwery. Na przykład skrypt może umożliwić sprawdzenie serwerów pod kontem oczekiwanej konfiguracji. Jeżeli okaże się, że […]

Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.3 – Load Balancer

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 3 – Load Balancer Założenia dotyczące środowiska. Dwie maszyny wirtualne spięte w Availability Set. Z Internetu łączymy się poprzez publiczny adres IP do load balancera, który kieruje odpowiednio ruch do VM01 lub VM02 w zależności jakiego portu użyjemy – 5000 lub 5001 Zaczynamy od początku tworząc resource […]

Maszyna wirtualna – ARM Templates cz.4

Jak stworzyć VM przy użyciu ARM Templates (JSON) Plan: Stworzyć dwie maszyny wirtualne W pierwszej kolejności zakładamy resource group ponieważ ARM Template tego nie potrafi. Użyjemy do tego komendy Azure CLI: az group create –name OURGROUP –location westus2 W celu użycia ARM Template używamy poniższej komendy: az group deployment create –resource-group OURGROUP –template-file C:\path\azuredeploy.json Zakładamy, […]

Migracja do Azure cz.1

Migracja maszyny wirtualnej z on-premis do Azure można wykonać na kilka sposobów. Pierwszym sposobem migracji, który zostanie w tej części omówiony jest Azure Migrate. Azure Migrate pozwala w bardzo prosty sposób przygotować a następnie zmigrować maszyny wirtualne ze środowiska vmware do Azure przy wykorzystaniu tzw. Collector Appliance. W pierwszej kolejności należy utworzyć projekt migracji. Wyszukaj […]

PowerShell Desired State Configuration

Co to jest DSC (PowerShell Desired State Configuration)? Jest to tak naprawdę rozszerzenie powershell’a o dodatkowe możliwości tworzenia skryptów konfiguracyjnych. Za pomocą skryptów konfiguracyjnych można zarządzać serwerami. Czyli tak naprawdę nie zarządzamy serwerami tylko konfiguracją, która jest aplikowana na serwery. Na przykład skrypt może umożliwić sprawdzenie serwerów pod kontem oczekiwanej konfiguracji. Jeżeli okaże się, że […]

Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.2

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 2 Tym razem tworzymy maszynę “ręcznie” krok po kroku. Tworzymy resource group o nazwie GRUPA w lokalizacji westus2 az group create –name GRUPA –location westus2 Tworzymy sieć writualną o nazwie MyVnet z adresacją 172.16.0.0/16 i wydzielamy podsieć (subnet) 172.16.1.0/24 o nazwie MySubnet az network vnet create –name […]

Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.1

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 1 Zawsze zaczynamy od stworzenia “resource group” lub dodajemy VM do już istniejącej. W poniższym przypadku wszystko tworzymy od początku a zanim zaczniemy warto sprawdzić dostępne SKU w ulubionej lokalizacji np. westus2 stosując komendę: az vm list-skus –query “[].[name,locations,restrictions]” -o table –location westus2 Może zdarzyć się, że […]

Restore VM

Przed wykonaniem restore należy utworzyć “storage account” lub skorzystać już z istniejącego. Bez niego nie uda się odtworzyć maszyny wirtualnej. Przechodzimy do wcześniej utworzonego vault Backup100 i wybieramy “Restore VM” jeśli chcemy odtworzyć całą maszynę wirtualną wybieramy “Restore VM” lub “File Recovery” jeżeli zależy nam tylko na plikach – dyskach. Poniżej przedstawiony jest restore całej […]

Przewiń do góry