PowerShell Desired State Configuration

Co to jest DSC (PowerShell Desired State Configuration)?

Jest to tak naprawdę rozszerzenie powershell’a o dodatkowe możliwości tworzenia skryptów konfiguracyjnych. Za pomocą skryptów konfiguracyjnych można zarządzać serwerami. Czyli tak naprawdę nie zarządzamy serwerami tylko konfiguracją, która jest aplikowana na serwery. Na przykład skrypt może umożliwić sprawdzenie serwerów pod kontem oczekiwanej konfiguracji. Jeżeli okaże się, że brakuje na serwerze danej roli zostanie ona zainstalowana automatycznie.

Chciałbym aby serwer miał zainstalowane następujące rzeczy: IIS, Print Server oraz skonfigurowany Firewall umożliwiający połączenie się do serwera na porcie 3389 z Internetu (nie jest to bezpieczne ale to tylko przykład).

Przykłady korzystania z DSC w Azure

get-dscresource service -syntax


get-dscresource service -syntax
 
Powershell DCS skrypt - przykład

Nazwa pliku musi być identyczna jak nazwa
konfiguracji czyli w tym przypadku "Automation02"configuration Automation02
{ Import-DscResource -ModuleName PSDesiredStateConfiguration;
Node BITS
{ WindowsFeature BITS
{ Ensure = 'Present'
Name = 'Bits'
IncludeAllSubFeature = $true
}
}

Node Bitlocker
{ WindowsFeature Bitlocker
{ Ensure = 'Present'
Name = 'Bitlocker'
IncludeAllSubFeature = $true
}
}
}

Zapisz przykładowy skrypt do pliku automation02.ps1 i dodaj do Compilation Jobs

Przewiń do góry