Maszyna wirtualna – ARM Templates cz.4

Jak stworzyć VM przy użyciu ARM Templates (JSON) Plan: Stworzyć dwie maszyny wirtualne W pierwszej kolejności zakładamy resource group ponieważ ARM Template tego nie potrafi. Użyjemy do tego komendy Azure CLI: az group create –name OURGROUP –location westus2 W celu użycia ARM Template używamy poniższej komendy: az group deployment create –resource-group OURGROUP –template-file C:\path\azuredeploy.json Zakładamy, […]

Przewiń do góry