Migracja do Azure cz.1

Migracja maszyny wirtualnej z on-premis do Azure można wykonać na kilka sposobów. Pierwszym sposobem migracji, który zostanie w tej części omówiony jest Azure Migrate. Azure Migrate pozwala w bardzo prosty sposób przygotować a następnie zmigrować maszyny wirtualne ze środowiska vmware do Azure przy wykorzystaniu tzw. Collector Appliance. W pierwszej kolejności należy utworzyć projekt migracji. Wyszukaj […]

PowerShell Desired State Configuration

Co to jest DSC (PowerShell Desired State Configuration)? Jest to tak naprawdę rozszerzenie powershell’a o dodatkowe możliwości tworzenia skryptów konfiguracyjnych. Za pomocą skryptów konfiguracyjnych można zarządzać serwerami. Czyli tak naprawdę nie zarządzamy serwerami tylko konfiguracją, która jest aplikowana na serwery. Na przykład skrypt może umożliwić sprawdzenie serwerów pod kontem oczekiwanej konfiguracji. Jeżeli okaże się, że […]

Przewiń do góry