Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.2

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 2 Tym razem tworzymy maszynę “ręcznie” krok po kroku. Tworzymy resource group o nazwie GRUPA w lokalizacji westus2 az group create –name GRUPA –location westus2 Tworzymy sieć writualną o nazwie MyVnet z adresacją 172.16.0.0/16 i wydzielamy podsieć (subnet) 172.16.1.0/24 o nazwie MySubnet az network vnet create –name […]

Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.1

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 1 Zawsze zaczynamy od stworzenia “resource group” lub dodajemy VM do już istniejącej. W poniższym przypadku wszystko tworzymy od początku a zanim zaczniemy warto sprawdzić dostępne SKU w ulubionej lokalizacji np. westus2 stosując komendę: az vm list-skus –query “[].[name,locations,restrictions]” -o table –location westus2 Może zdarzyć się, że […]

Restore VM

Przed wykonaniem restore należy utworzyć “storage account” lub skorzystać już z istniejącego. Bez niego nie uda się odtworzyć maszyny wirtualnej. Przechodzimy do wcześniej utworzonego vault Backup100 i wybieramy “Restore VM” jeśli chcemy odtworzyć całą maszynę wirtualną wybieramy “Restore VM” lub “File Recovery” jeżeli zależy nam tylko na plikach – dyskach. Poniżej przedstawiony jest restore całej […]

Backup VM

Backup maszyny wirtualnej znajdującej się w infrastrukturze AZURE. Wstępne informacje na temat backupu maszyn wirtualnych. Recovery Services Vault zabezpiecza poniższe zasoby: Azure Resource Manager-deployed VMs Classic VMs Standard storage VMs Premium storage VMs VMs running on Managed Disks VMs encrypted using Azure Disk Encryption Application consistent backup of Windows VMs using VSS and Linux VMs […]

Skalowanie VM

Możesz otrzymać poniższy komunikat gdy będziesz próbował skonfigurować “scaleset”. Jednak nie przejmuj się tym, jest rozwiązanie 🙂 Failed to update autoscale configuration for ‘vmscaleset’.{“error”:{“code”:”MissingSubscriptionRegistration”,”message”:”The subscription is not registered to use namespace ‘microsoft.insights’. Azure CLI Powershell Register-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace microsoft.insights

Przewiń do góry